El paper ecològic dels rapinyaires

Es treballen les vuit competències bàsiques de l'ESO. L'eix central és l'estudi dels ocells rapinyaires i el seu paper ecològic. Inclou una exhibició d'ocells rapinyaires a l'aire lliure i un taller de dissecció d'egagròpiles (restes d'alimentació dels ocells).

Destinataris: tots els cursos d'ESO
Preu: 8 € / alumne
Tipus d'activitat: sortida d'un dia
L'activitat inclou un dossier per alumne, una sessió teòrica, l'exhibició de rapinyaires i el taller de dissecció d'egagròpiles.
Durada de l'activitat: 4 hores
Activitats optatives complementàries (consulteu preus):

Visita a una cava.