Paisatge en poesia

Amb aquesta activitat volem acompanyar els infants en la descoberta del
paisatge a través dels sentits. Volem despertar-los el gust per la bellesa del
paisatge i ajudar-los a trobar les eines per a descriure'l amb un llenguatge poètic,
valorant la forma del text per arribar a emocionar.

L'objectiu és que els infants acabin realitzant el seu propi text literari de temàtica paisatgística. Les diferents experiències que els proposem els donaran eines per al seu propòsit.
Destinataris: tots els cicles de primària
Preu: 6,5 € / alumne
Tipus d'activitat: sortida d'un dia

Durada de l'activitat: un matí