El bosc mediterrani

Descoberta de l'ecosistema del bosc mediterrani mitjançant el treball autònom dels alumnes, distribuïts en petits grups de treball. Mitjançant aparells de mesura, experiments i observació directa estudiaran els diferents elements vius i ambientals del bosc i descobriran com es relacionen entre ells.

Destinataris: tots els cicles
Preu: 6,5 € / alumne
Tipus d'activitat: sortida d'un dia
L'activitat inclou un dossier per alumne.
Durada de l'activitat: 2 hores
Activitats optatives complementàries (consulteu preus):

Toca-toca. Taller ceràmica. Taller de danses tradicionals.